Privacy Statement

Wie zijn we? 

Brassica Musicals heeft als kernactiviteit :

Het produceren en uitvoeren van semiprofessionele musicals op jaarlijkse basis met deelnemers uit Heerhugowaard en omstreken die zich hiervoor op jaarbasis verbinden aan de Stichting.

Bij deze dienstverlening verwerken we persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

     • e-mail:             info@brassicamusicals.nl;
     • website:           www.brassicamusicals.nl;

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen duidelijk en transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen van de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens.

In dit Privacy Statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Soorten gegevens

      • Identificatiegegevens
      • Fysieke gegevens
      • contactgegevens
      • Persoonlijke kenmerken
      • Contactgeschiedenis      

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten:

      • Communicatie met jou;
      • Financiële transacties met jou;
      • Promotie van onze musical.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

We hebben een overeenkomst met jou voor het gebruik van deze gegevens. Deze is door jou ondertekend aan het begin van het productiejaar.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we ten behoeve van onze dienstverlening nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Informatie, wijziging en bezwaar

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

      • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
      • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
      • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
      • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
      • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
      • beperking van jouw persoonsgegevens;
      • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
      • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
      • overleg met onze contactpersoon privacy Dionne Conijn te bereiken via info@brassicamusicals.nl;
      • vragen over de inhoud van dit Privacy Statement.
      • Er kan noodzaak zijn nog bepaalde gegevens te bewaren in lijn met een andere wetgeving. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking in dienst staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.
Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds de meest actuele statement.

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze contactpersoon privacy.

Laatst bijgewerkt: 2018-06-05